GlaxoSmithKline opens new £56 million facility in Hertfordshire