EUSA Pharma take on Novelion CEO Jeffrey Hackman to lead US expansion