Takeda to jettison non-core asset portfolio to Stada for $660 million